schetsontwerp van een beschutte voortuin

In een schetsontwerp worden de plaats en grootte van de diverse elementen zoals terras, paden, beplantingsvakken, eventuele bomen, gazon ed. aangegeven.