Bij het maken van een ontwerp werk ik volgens onderstaande stappen

Vrijblijvend oriënterend gesprek

In dit gesprek bespreken we uw wensen en ideeën. Bij een nog aan te leggen tuin bv hoe wilt u de tuin gaan gebruiken, wat voor sfeer wilt u. Wilt u zo min mogelijk in de tuin werken of vind u het juist ontspannend. Ook wensen tav beplanting komen aan bod. Bij een bestaande tuin bekijken we ook samen hoe de tuin nu is en wat u wilt veranderen. Het eerste gesprek is vrijblijvend en kost u niets.

Schetsontwerp

Wanneer u besluit dat van mijn diensten gebruik te maken dan ga ik met de informatie uit het oriënterende gesprek verder aan de slag. Ik kom de tuin opmeten, inventariseer de tuin en de eventueel te behouden beplanting. De informatie uit het oriënterend gesprek combineer ik met de mogelijkheden van de tuin en ik maak een voorlopig ontwerp. Dit schetsontwerp bespreken we samen en wordt zonodig aangepast. Ook de te gebruiken materialen worden besproken.
voorbeeld schetsontwerp

Definitief ontwerp

Als het schetsontwerp akkoord is werk ik dit uit naar een definitief ontwerp. Hier hoort ook een matenplan bij. Hiermee kunt u al starten met de aanleg.
voorbeeld definitief ontwerp

Beplantingsplan

Nu wordt verder ingevuld welke planten in de tuin komen. Ik maak een beplantingsplan. Een tekening van de tuin of plantvakken in de tuin met daarin aangegeven welke plant waar staat. Er zit ook een beplantingslijst bij met daarop de naam, bloeitijd, hoogte, kleur en bijzonderheden van alle gebruikte planten. Als ook het beplantingsplan akkoord is wordt een bestellijst met aantallen gemaakt.
voorbeeld beplantingsplan

Uitvoering

Met het geleverde ontwerp, matenplan en beplantingsplan kunt u de uitvoering door een hovenier laten doen of u kunt zelf aan de slag om de tuin te realiseren. De aankoop en het inzetten van de beplanting kan ik ook voor u verzorgen.
voorbeelden van uitgevoerde ontwerpen

praktische informatie